Byli wieloletni Nauczyciele

pracujący w Szkole Podstawowej w Olszynach

Pod imieniem i nazwiskiem każdego nauczyciela widnieje okres zatrudnienia w szkole.


 • 1951

  Pani Wiktoria Gogola

  15.08.1951 - 31.08.1990

  Pani Wiktoria Gogola

  Ukończona uczelnia

  Studium Nauczycielskie w Przemyślu - Specjalność: Filologia rosyjska

  Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Rzeszowie - Uzyskanie kwalifikacji równoważnych wyższym studiom zawodowym

  Nauczane przedmioty

  język rosyjski

  zajęcia praktyczno-techniczne

  geografia

  historia

  biologia

  Wyróżnienia

  Złoty Krzyż Zasługi - 1975

  Nagroda II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania - 1979

  Pani Wiktoria Gogola

 • 1959

  Pani Władysława Pietras

  1.09.1959 – 31.08.1990

  Pani Władysława Pietras

  Ukończona uczelnia

  Studium Nauczycielskie w Przemyślu - Specjalność: Nauczanie początkowe i wychowanie muzyczne

  Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie - Uzyskanie kwalifikacji równoważnych wyższym studiom zawodowym

  Nauczane przedmioty

  ognisko przedszkolne

  nauczanie początkowe

  matematyka

  biologia

  Dodatkowe funkcje

  Społeczny kurator sądowy dla nieletnich przy Sądzie Powiatowym w Jaśle

  Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej

  Kierownik Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Olszynach (1.10.1968-30.09.1969 oraz 1.01.1971-31.05.1971)

  Pełnienie obowiązków z-cy dyrektora szkoły (1982-1985)

  Wyróżnienia

  Złoty Krzyż Zasługi od Rady Państwa - 1978

  Nagroda III stopnia Ministra Oświaty Wychowania - 1978

  Medal 40-lecia PRL - 1985

 • 1961

  Pani Maria Brach

  1.09.1961 – 31.08.1998

  Pani Maria Brach

  Ukończona uczelnia

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie - Specjalność: Matematyka

  Nauczane przedmioty

  matematyka

  fizyka

  Dodatkowe funkcje

  Członek zarządu ZNP

  Wyróżnienia

  Nagroda III stopnia Ministra Oświaty i Wychowania - 1979

 • 1961

  Pani Anna Karaś

  1.09.1961 – 31.08.1996

  Pani Anna Karaś

  Ukończona uczelnia

  Studium Nauczycielskie w Krośnie - Specjalność: Biologia z chemią

  Nauczane przedmioty

  ognisko przedszkolne

  nauczanie początkowe

  biologia

  Dodatkowe funkcje

  Opiekun koła PCK

  Wyróżnienia

  Nagroda III stopnia Ministra Oświaty i Wychowania - 1980

 • 1962

  Pani Janina Sterkowicz

  1.09.1962-31.08.1966 oraz 1.08.1975-31.08.1996

  Pani Janina Sterkowicz

  Ukończona uczelnia

  Studium Nauczycielskie w Przemyślu - Specjalność: Filologia polska

  Nauczane przedmioty

  język polski

  Wyróżnienia

  Złoty Krzyż – 1982

  Nagroda III stopnia Ministra Oświaty i Wychowania - 1997

 • 1967

  Pani Maria Gurbisz

  16.08.1967 - 31.08.1997

  Pani Maria Gurbisz

  Ukończona uczelnia

  Studium Nauczycielskie w Przemyślu - Specjalność: Filologia polska

  Studium Organizacji i Zarządzania Oświatą w Krakowie

  Nauczane przedmioty

  historia

  język polski

  wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe funkcje

  Dyrektor szkoły (1.09.1979-31.08.1992)

  Wyróżnienia

  Nagroda III stopnia Ministra Oświaty i Wychowania - 1979

  Pani Maria Gurbisz

 • 1968

  Pani Władysława Mikrut

  1.09.1968 - 5.07.2004

  Pani Władysława Mikrut

  Ukończona uczelnia

  Studium Nauczycielskie w Tarnowie - Specjalność: Nauczanie początkowe

  Nauczane przedmioty

  nauczanie zintegrowane

  plastyka

  wychowanie fizyczne

  Wyróżnienia

  Nagroda III stopnia Ministra Oświaty i Wychowania - 1980

 • 1971

  Pani Halina Wojnarska

  1.09.1971 - 31.07.1976

  Pani Halina Wojnarska

  Ukończona uczelnia

  Studium Nauczycielskie w Rzeszowie - Specjalność: Wychowanie plastyczne i zajęcia praktyczno-techniczne

  Nauczane przedmioty

  plastyka

 • 1974

  Pani Maria Cygnar

  1.09.1974 – 28.01.1995

  Pani Maria Cygnar

  Ukończona uczelnia

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - Specjalność: Nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym

  Nauczane przedmioty

  wychowanie fizyczne

  nauczanie początkowe

  plastyka

  geografia

  j. polski

  SKS

  historia

  fizyka

  drużyna harcerska

 • 1977

  Pani Maria Bąk

  1.10.1977 - 23.06.2006

  Pani Maria Bąk

  Ukończona uczelnia

  Studium Nauczycielskie w Tarnowie - Specjalność: Nauczanie początkowe

  Nauczane przedmioty

  nauczanie początkowe

 • 1979

  Pani Urszula Zborowska

  1.08.1979 - 31.08.2001

  Pani Urszula Zborowska

  Ukończona uczelnia

  Studium Nauczycielskie w Tarnowie Instytut Kształcenia Nauczycieli - Specjalność: Opieka nad dzieckiem i nauczanie początkowe

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach - Specjalność: Geografia

  Kurs dla dyrektorów

  Nauczane przedmioty

  geografia

  wychowanie do życia w rodzinie

  matematyka

  plastyka

  wychowanie fizyczne

  język polski

  ognisko przedszkolne

  Dodatkowe funkcje

  Obowiązki zastępcy dyrektora szkoły – 1.09.1985

 • 1980

  Pani Barbara Kozioł

  20.08.1980 – 31.08.2019

  Pani Barbara Kozioł

  Ukończona uczelnia

  Studium Wychowania Przedszkolnego w Jaśle - Specjalność: Wychowanie przedszkolne

  Uniwersytet Jagielloński - Specjalność: Filologia polska

  Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - ODN w Tarnowie - Kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika

  Nauczane przedmioty

  ognisko przedszkolne

  wdż

  chór szkolny

  drużyna zuchowa

  wychowanie obywatelskie

  język polski

  muzyka

  biblioteka

  zajęcia z oligofrenopedagogiki

 • 1981

  Pani Jadwiga Ryndak

  1.09.1981 - 27.05.2020

  Pani Jadwiga Ryndak

  Ukończona uczelnia

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie - Specjalność: Biologia

  Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach - Specjalność: Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie

  Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach - Specjalność: Informatyka w szkole

  Nauczane przedmioty

  biologia

  chemia

  informatyka

  matematyka

  Dodatkowe funkcje

  Dyrektor Gimnazjum w Olszynach (1.09.1999 - 31.08.2006)

  Obowiązki wicedyrektor szkoły (01.09.2006 - 27.05.2020)

  Pani Jadwiga Ryndak

 • 1982

  Pan Teofil Bąk

  1.09.1982 - 18.11.1994

  Pan Teofil Bąk

  Ukończona szkoła / uczelnia

  Technikum Budowlane w Gorlicach

  Instytut Kształcenia Nauczycieli i Oddział Kształcenia Nauczycieli w Tarnowie

  Nauczane przedmioty

  wychowanie fizyczne

  SKS

  zajęcia praktyczno-techniczne

  fizyka

  technika

  przysposobienie obronne

 • 1982

  Pani Barbara Wójcik

  1.09.1982 - 31.08.2019

  Pani Barbara Wójcik

  Ukończona uczelnia

  Studium Wychowania Przedszkolnego w Tarnowie - Specjalność: Wychowanie przedszkolne

  Akademia Świętokrzyska w Kielcach - Specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

  Nauczane przedmioty

  ognisko przedszkolne

  przedszkole

  historia

  muzyka

  drużyna zuchowa

 • 1983

  Pani Barbara Bąk-Gorczyńska

  1.09.1983 – 23.12.2022

  Pani Barbara Bąk-Gorczyńska

  Ukończona uczelnia

  Studium Wychowania Przedszkolnego w Tarnowie - Specjalność: Wychowanie przedszkolne

  Akademia Świętokrzyska w Kielcach - Specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

  Nauczane przedmioty

  przedszkole

 • 1984

  Pan Stanisław Kozioł

  1.09.1984 - 8.09.2022

  Pan Stanisław Kozioł

  Ukończona uczelnia

  Politechnika Śląska w Gliwicach - Specjalność: Organizacja i technika transportu

  Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim - Specjalność: Matematyka

  Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach - Specjalność: Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie

  Nauczane przedmioty

  matematyka

  fizyka

  zajęcia komputerowe

  Dodatkowe funkcje

  Inspektor Oświaty i Wychowania w Turzy (15.08.1988 - 31.08.1990)

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszynach (01.09.1992 - 08.09.2022)

  Pan Stanisław Kozioł

 • 1984

  Pani Barbara Bąk-Pyzik

  1.09.1984 - 5.09.2023

  Pani Barbara Bąk-Pyzik

  Ukończona uczelnia

  Studium Wychowania Przedszkolnego w Jaśle - Specjalność: Wychowanie przedszkolne

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie - Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii w Kielcach - Specjalność: Oligofrenopedagogika

  Nauczane przedmioty

  ognisko przedszkolne

  edukacja wczesnoszkolna

  biblioteka

  zajęcia z oligofrenopedagogiki

 • 1987

  Pani Marta Gogola

  1.09.1987 - 1.02.2021

  Pani Marta Gogola

  Ukończona uczelnia

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - Specjalność: Nauczanie początkowe

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi - Specjalność: Logopedia

  Studia Podyplomowe w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - Specjalność: Korekcja wad postawy

  Nauczane przedmioty

  edukacja wczesnoszkolna

  logopedia

  gimnastyka korekcyjna

  drużyna zuchowa

 • 1988

  Pani Teresa Liebiediewa

  1.09.1988 - 31.12.2005

  Pani Teresa Liebiediewa

  Ukończona uczelnia

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - Specjalność: Filologia rosyjska

  Akademia Pedagogiczna w Krakowie - Specjalność: Filologia polska

  Nauczane przedmioty

  język rosyjski

  język niemiecki

  język polski

  wychowanie fizyczne

  plastyka

 • 1988

  Pan Wiesław Łaskawski

  1.09.1988 - 31.08.2006

  Pan Wiesław Łaskawski

  Ukończona uczelnia

  Pedagogiczne Studium Techniczne w Krakowie - Specjalność: Technik energetyk

  Nauczane przedmioty

  fizyka

  matematyka

  technika

  wychowanie fizyczne