Pani Maria Gurbisz

16.08.1967 - 31.08.1997

Pani Maria Gurbisz

Ukończona uczelnia

Studium Nauczycielskie w Przemyślu - Specjalność: Filologia polska

Studium Organizacji i Zarządzania Oświatą w Krakowie

Nauczane przedmioty

historia

język polski

wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe funkcje

Dyrektor szkoły (1.09.1979-31.08.1992)

Wyróżnienia

Nagroda III stopnia Ministra Oświaty i Wychowania - 1979

Pani Maria Gurbisz


1962

Pani Janina Sterkowicz

1.09.1962-31.08.1966 oraz 1.08.1975-31.08.1996

1968

Pani Władysława Mikrut

1.09.1968 - 5.07.2004