Pani Janina Sterkowicz

1.09.1962-31.08.1966 oraz 1.08.1975-31.08.1996

Pani Janina Sterkowicz

Ukończona uczelnia

Studium Nauczycielskie w Przemyślu - Specjalność: Filologia polska

Nauczane przedmioty

język polski

Wyróżnienia

Złoty Krzyż – 1982

Nagroda III stopnia Ministra Oświaty i Wychowania - 1997


1961

Pani Anna Karaś

1.09.1961 – 31.08.1996

1967

Pani Maria Gurbisz

16.08.1967 - 31.08.1997