Pani Anna Karaś

1.09.1961 – 31.08.1996

Pani Anna Karaś

Ukończona uczelnia

Studium Nauczycielskie w Krośnie - Specjalność: Biologia z chemią

Nauczane przedmioty

ognisko przedszkolne

nauczanie początkowe

biologia

Dodatkowe funkcje

Opiekun koła PCK

Wyróżnienia

Nagroda III stopnia Ministra Oświaty i Wychowania - 1980


1961

Pani Maria Brach

1.09.1961 – 31.08.1998

1962

Pani Janina Sterkowicz

1.09.1962-31.08.1966 oraz 1.08.1975-31.08.1996