Pan Teofil Bąk

1.09.1982 - 18.11.1994

Pan Teofil Bąk

Ukończona szkoła / uczelnia

Technikum Budowlane w Gorlicach

Instytut Kształcenia Nauczycieli i Oddział Kształcenia Nauczycieli w Tarnowie

Nauczane przedmioty

wychowanie fizyczne

SKS

zajęcia praktyczno-techniczne

fizyka

technika

przysposobienie obronne


1981

Pani Jadwiga Ryndak

1.09.1981 - 27.05.2020

1982

Pani Barbara Wójcik

1.09.1982 - 31.08.2019