Pani Barbara Wójcik

1.09.1982 - 31.08.2019

Pani Barbara Wójcik

Ukończona uczelnia

Studium Wychowania Przedszkolnego w Tarnowie - Specjalność: Wychowanie przedszkolne

Akademia Świętokrzyska w Kielcach - Specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

Nauczane przedmioty

ognisko przedszkolne

przedszkole

historia

muzyka

drużyna zuchowa


1982

Pan Teofil Bąk

1.09.1982 - 18.11.1994

1983

Pani Barbara Bąk-Gorczyńska

1.09.1983 – 23.12.2022