Pani Wiktoria Gogola

15.08.1951 - 31.08.1990

Pani Wiktoria Gogola

Ukończona uczelnia

Studium Nauczycielskie w Przemyślu - Specjalność: Filologia rosyjska

Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Rzeszowie - Uzyskanie kwalifikacji równoważnych wyższym studiom zawodowym

Nauczane przedmioty

język rosyjski

zajęcia praktyczno-techniczne

geografia

historia

biologia

Wyróżnienia

Złoty Krzyż Zasługi - 1975

Nagroda II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania - 1979

Pani Wiktoria Gogola


1959

Pani Władysława Pietras

1.09.1959 – 31.08.1990