Pani Władysława Pietras

1.09.1959 – 31.08.1990

Pani Władysława Pietras

Ukończona uczelnia

Studium Nauczycielskie w Przemyślu - Specjalność: Nauczanie początkowe i wychowanie muzyczne

Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie - Uzyskanie kwalifikacji równoważnych wyższym studiom zawodowym

Nauczane przedmioty

ognisko przedszkolne

nauczanie początkowe

matematyka

biologia

Dodatkowe funkcje

Społeczny kurator sądowy dla nieletnich przy Sądzie Powiatowym w Jaśle

Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej

Kierownik Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Olszynach (1.10.1968-30.09.1969 oraz 1.01.1971-31.05.1971)

Pełnienie obowiązków z-cy dyrektora szkoły (1982-1985)

Wyróżnienia

Złoty Krzyż Zasługi od Rady Państwa - 1978

Nagroda III stopnia Ministra Oświaty Wychowania - 1978

Medal 40-lecia PRL - 1985


1951

Pani Wiktoria Gogola

15.08.1951 - 31.08.1990

1961

Pani Maria Brach

1.09.1961 – 31.08.1998