Pan Wiesław Łaskawski

1.09.1988 - 31.08.2006

Pan Wiesław Łaskawski

Ukończona uczelnia

Pedagogiczne Studium Techniczne w Krakowie - Specjalność: Technik energetyk

Nauczane przedmioty

fizyka

matematyka

technika

wychowanie fizyczne


1988

Pani Teresa Liebiediewa

1.09.1988 - 31.12.2005