Pani Teresa Liebiediewa

1.09.1988 - 31.12.2005

Pani Teresa Liebiediewa

Ukończona uczelnia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - Specjalność: Filologia rosyjska

Akademia Pedagogiczna w Krakowie - Specjalność: Filologia polska

Nauczane przedmioty

język rosyjski

język niemiecki

język polski

wychowanie fizyczne

plastyka


1987

Pani Marta Gogola

1.09.1987 - 1.02.2021

1988

Pan Wiesław Łaskawski

1.09.1988 - 31.08.2006