Pani Urszula Zborowska

1.08.1979 - 31.08.2001

Pani Urszula Zborowska

Ukończona uczelnia

Studium Nauczycielskie w Tarnowie Instytut Kształcenia Nauczycieli - Specjalność: Opieka nad dzieckiem i nauczanie początkowe

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach - Specjalność: Geografia

Kurs dla dyrektorów

Nauczane przedmioty

geografia

wychowanie do życia w rodzinie

matematyka

plastyka

wychowanie fizyczne

język polski

ognisko przedszkolne

Dodatkowe funkcje

Obowiązki zastępcy dyrektora szkoły – 1.09.1985


1977

Pani Maria Bąk

1.10.1977 - 23.06.2006

1980

Pani Barbara Kozioł

20.08.1980 – 31.08.2019