Pani Barbara Bąk-Pyzik

1.09.1984 - 5.09.2023

Pani Barbara Bąk-Pyzik

Ukończona uczelnia

Studium Wychowania Przedszkolnego w Jaśle - Specjalność: Wychowanie przedszkolne

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie - Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii w Kielcach - Specjalność: Oligofrenopedagogika

Nauczane przedmioty

ognisko przedszkolne

edukacja wczesnoszkolna

biblioteka

zajęcia z oligofrenopedagogiki


1984

Pan Stanisław Kozioł

1.09.1984 - 8.09.2022

1987

Pani Marta Gogola

1.09.1987 - 1.02.2021