Pan Stanisław Kozioł

1.09.1984 - 8.09.2022

Pan Stanisław Kozioł

Ukończona uczelnia

Politechnika Śląska w Gliwicach - Specjalność: Organizacja i technika transportu

Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim - Specjalność: Matematyka

Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach - Specjalność: Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie

Nauczane przedmioty

matematyka

fizyka

zajęcia komputerowe

Dodatkowe funkcje

Inspektor Oświaty i Wychowania w Turzy (15.08.1988 - 31.08.1990)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszynach (01.09.1992 - 08.09.2022)

Pan Stanisław Kozioł


1983

Pani Barbara Bąk-Gorczyńska

1.09.1983 – 23.12.2022

1984

Pani Barbara Bąk-Pyzik

1.09.1984 - 5.09.2023