Pani Maria Cygnar

1.09.1974 – 28.01.1995

Pani Maria Cygnar

Ukończona uczelnia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - Specjalność: Nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym

Nauczane przedmioty

wychowanie fizyczne

nauczanie początkowe

plastyka

geografia

j. polski

SKS

historia

fizyka

drużyna harcerska


1971

Pani Halina Wojnarska

1.09.1971 - 31.07.1976

1977

Pani Maria Bąk

1.10.1977 - 23.06.2006