„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał”

Jan Paweł II

Biblioteka

REGULAMIN BIBLIOTEKI


REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZLNI

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 1. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można:
  • wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe),
  • czytając lub przeglądając je na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).
 1. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 1. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia czytelnik zobowiązany jest zwrócić książkę wskazaną przez bibliotekarza.
 1. Wszystkie książki muszą wrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I INTERNETU

 1. Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne, dozwolone do celów naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych.
 1. Przy komputerze może pracować najwyżej dwie osoby nie dłużej niż 1 godzinę.
 1. Z komputerów i Internetu uczniowie mogą korzystać przed lekcjami i po zakończonych zajęciach szkolnych.
 1. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 1. Użytkownik może korzystać na miejscu z zainstalowanych w komputerze programów.
 1. W Internecie można przeglądać strony www, grupy dyskusyjne, pocztę e-mail; nie można wysyłać sms-ów.
 1. Za zgodą bibliotekarza można dokonać wydruku wyszukanych w Internecie informacji; opłata za drukowanie lub kserowanie będzie pobierana zgodnie z aktualnym cennikiem.
 1. Użytkownikowi zabrania się:
  • instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego w systemie,
  • dotykania ekranu monitora i przesuwania jednostki centralnej komputera,
  • używania zewnętrznych nośników danych.
 1. Po wykonaniu prac otwarte programy należy pozamykać i pozostawić ekran z wyświetlonym pulpitem.
 1. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania prób naprawy.
 1. W przypadku niewłaściwego korzystania z komputera i Internetu czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za straty lub koszty naprawy.
 1. Przy stanowisku komputerowym nie wolno spożywać posiłków i napojów.