„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał”

Jan Paweł II

Świetlica

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do odpoczynku, zabawy i odrabiania pracy domowej.

Do zadań świetlicy należy:

  • zapewnienie opieki od godz. 7.00-16.00,
  • tworzenie optymalnych warunków rozwoju dziecka,
  • rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie,
  • zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego,
  • pomoc w odrabianiu pracy domowej,
  • kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków,
  • wzmacnianie uczniów w rozwoju intelektualnym,
  • doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia,
  • rozwijanie zainteresowań uczniów,
  • rozwijanie wrażliwości plastycznej, muzycznej i wyobraźni twórczej.