„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał”

Jan Paweł II

Projekty - 2023/2024


Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?

Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?

Celem projektu jest wsparcie uczniów klasy IV w rozwijaniu kompetencji społecznych. Podczas lekcji uczniowie będą pracować zespołowo, poszukiwać kreatywnych rozwiązań, a także rozpoznawać, co czują inni. Dzięki temu wzmocnią umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami, empatię i świadomość własnych emocji.

Koordynator: mgr Urszula Dudek


„Bieg po zdrowie” - program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

„Bieg po zdrowie” - plakat

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.

Główne cele programu:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Koordynator: mgr Urszula Dudek


Być jak Ignacy „Nauka pełna energii”

Być jak Ignacy „Nauka pełna energii” - plakat

Być jak Ignacy „Nauka pełna energii” to VIII edycja programu oświatowego dla szkół podstawowych, którego organizatorem jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji matematycznych, przyrodniczych i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie. Uczniowie nauczą się pracować metodą naukową i dowiedzą się, jak stawiać trafne pytania badawcze, formułować hipotezy, a następnie je weryfikować! Uczestnicy zdobędą wiedzę o wielu różnych rodzajach energii, a także poznają ciekawych, współczesnych naukowców i specjalistów z dziedziny energetyki.

Koordynator: mgr Urszula Dudek


„Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” - edycja 2023/2024

„PATRZYMY NA WAS Z MIŁOŚCIĄ...”

_Mieć wyobraźnię miłosierdzia_ - logo

Rusza kolejna edycja projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” nasza szkoła przystąpiła do XVII edycji projektu organizowanego corocznie przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym. Inspirację do realizacji Projektu stanowią: Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II poświęcona miłosierdziu, wygłoszona na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 roku oraz jej egzegeza, a także Orędzie Jana Pawła II na XIX Światowy Dzień Młodzieży w 2004. Zapraszamy Wolontariuszy do działania i niesienia pomocy potrzebującym.

Koordynatorem projektu jest Barbara Duran i Monika Augustyn.


Ogólnopolski Projekt Edukacyjno-Społeczny "Każdy inny - wszyscy równi"

_Każdy inny - wszyscy równi_ - plakat

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjno-Społecznym "Każdy inny - wszyscy równi".

Projekt ma na celu uwrażliwienie na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii, kształtowanie tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń na temat osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja zadań projektowych zaplanowana jest w terminie od 18.09.2023 do 15.05.2024.

Zapraszamy do aktywnego udziału!

Koordynator projektu: mgr Barbara Duran