Projekty edukacyjne zrealizowane

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Olszynach