Rok szkolny 2009/2010 jest niezwykle pracowitym okresem zarówno dla nauczycieli jak i uczniów Gimnazjum w Olszynach i Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim. A wszystko to za sprawą projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego przez Unię Europejską "Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju uczniów". Projektem tym objęci zostali uczniowie klas I-III gimnazjum ze szkół w Olszynach i Rzepienniku Biskupim.
    Cele projektu realizowane są głównie poprzez zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatyki i języka angielskiego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Uczniowie, którzy mają problemy w nauce mogą uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych, a ci którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, mają do dyspozycji bogatą ofertę, ukierunkowaną na przekazywanie treści ponadprogramowych.
Prowadzenie zajęć z poszczególnych przedmiotów ułatwiają zakupione z funduszy projektu pomoce i urządzenia. Jednym z takich znaczących zakupów są tablice interaktywne, umożliwiające prowadzenie zajęć w sposób ciekawy, sprawny i z wykorzystaniem dostępnych materiałów multimedialnych.
Działania podejmowane w projekcie dotyczą również pomocy psychologiczno- pedagogicznej, którą objęci są uczniowie z trudnościami szkolnymi, agresywni, przejawiający zachowania ryzykowne oraz niepełnosprawni.
W szkołach utworzony został punkt konsultacyjny doradztwa zawodowego dla uczniów klas trzecich celem właściwego ukierunkowania pod katem wyboru zawodu.
    W ramach projektu organizowane są liczne wyjazdy kulturalne i edukacyjne. W listopadzie uczniowie Gimnazjum w Olszynach odbyli ciekawą wycieczkę do Krakowa, gdzie na Uniwersytecie Jagiellońskim uczestniczyli w "Spotkaniu z ciekawą chemią".
20 listopada, uczniowie klas II i III gimnazjów, mieli zorganizowany wspólny wyjazd do krakowskiego teatru "Groteska", na spektakl "Mistrz i Małgorzata".
Uczniowie z Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim odbyli dwie wycieczki: ucz. klas pierwszych do Wierzchosławic, Nowego Wiśnicza, Tarnowa, klasy drugie do kina w Tarnowie.
W listopadzie również zakończyły się "Warsztaty dziennikarskie", które nieco odbiegały tematycznie od całości projektu. Zajęcia te prowadził p. Łukasz Winczura, dziennikarz radiowy i prasowy, współpracujący z tygodnikiem "Temi" oraz rozgłośnią radiową RDN.
Warsztaty obejmowały 40 godzin zajęć praktycznych, na których uczniowie zapoznawali się z warsztatem pracy dziennikarza, formami wypowiedzi publicystycznych. Zdobytą wiedzę wykorzystywali przy redagowaniu własnej gazety.
W ramach zajęć zorganizowany został wyjazd do redakcji tygodnika "Temi" oraz radia RDN Małopolska w Tarnowie. Przeprowadzono także dwie konferencje prasowe: spotkanie z posłem P. Michałem Wojtkiewiczem oraz z Wójtem Gminy Rzepiennik Strzyżewski P. Kazimierzem Fudalą.
Taka forma zajęć pozwoliła uczestnikom na sprawdzenie się w roli dziennikarzy, rozwijała zdolności komunikacyjne i redakcyjne uczniów.
    Uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy potwierdzające ukończenie kursu dziennikarskiego. Efekty pracy zespołu są widoczne w formie gazetki szkolnej, tablicy pamiątkowej, przygotowanej przez organizatorów oraz w relacjach ukazujących się na stronie internetowej.
    Mamy za sobą trzy miesiące pracy w ramach projektu, a jeszcze wiele przed nami. Materialne efekty podjętych działań są widoczne gołym okiem, ale nie one są najważniejsze. To, czy projekt przyniesie oczekiwane skutki, ocenią sami uczniowie i ich rodzice.

mgr Bożena Brzęczek

© ZSP w Olszynach, 2009-2011 -- created by admin_mk@o2.pl