Pogrzeb poległych lotników odbył się 19 sierpnia 1944 roku, a trumny ze szczątkami zostały złożone na cmentarzu wojskowym w Olszynach. Po wojnie dokonano ich ekshumacji, a następnie przewieziono do Krakowa i pochowano z honorami na Cmentarzu Rakowickim.

7 września 1969 roku w pobliżu miejsca katastrofy wzniesiony został, w ogrodzie pana Edwarda Mężyka, pomnik dla uczczenia tragicznej śmierci siedmiu poległych lotników. Na pomniku umieszczono napis:

Poległym 17 VIII 1944 roku lotnikom 301 Polskiego Dywizjonu Lotniczego z Włoch, niosącym pomoc dla powstańców Warszawy (wymieniono nazwiska poległych lotników) W 25 rocznicę śmierci. Społeczeństwo powiatu gorlickiego

2 listopada 2000 r., z inicjatywy Rady Sołeckiej w Olszynach, odbyło się Uroczyste poświęcenie odnowionego pomnika. 17 sierpnia 2010 r. odbyła się uroczystość z okazji 66 rocznicy wydarzeń z roku 1944. Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olszynach. Po zakończonej mszy wszyscy zebrani udali się w kolumnie marszowej pod pomnik poległych lotników. Odsłonięcia nowej tablicy pamiątkowej na pomniku lotników dokonali: pan wójt Kazimierz Fudala, Chris Mackey - syn pilota Brunona Malejki oraz najstarszy z żyjących lotników z 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych - mjr Antoni Tomiczek. Tablica została ufundowana przez tarnowskie i gorlickie starostwa oraz samorząd Rzepiennika Strzyżewskiego.

© Damian Łaskawski | Szymon Salabura