Strona główna

Witamy wszystkich bardzo serdecznie na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach

Bezpo��rednie wspomaganie szk����... - projekt

Czcionka: A A A

„Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli
- drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego”

   W roku szkolnym 2013/14 nauczyciele Zespołu Szkół w Olszynach brali udział w Projekcie Edukacyjnym, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej - „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego”, realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III. Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół.

Tematyka spotkań:
  1. Sposoby motywowania dziecka do nauki
  2. Jak pozytywnie wzmacniać ucznia i okazywać wiarę w możliwości ucznia
  3. Nowoczesne metody aktywizujące ucznia i atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne
  4. Techniki uczenia się i zapamiętywania
  5. Tworzenie scenariuszy lekcji wychowawczych dotyczących technik uczenia się i zapamiętywania
  6. Sposoby motywowania dziecka do nauki przez rodzica

Przeprowadzone szkolenia, wykłady, warsztaty z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki, metodologii nauczania i wychowania - obejmujące łącznie 27 godzin - wzbogaciły wiedzę pedagogiczną nauczycieli. Przyczyniły się do nieszablonowego prowadzenia zajęć szkolnych oraz pozalekcyjnych, poszerzając jednocześnie wiedzę nauczycieli z zakresu komunikacji z uczniami i rodzicami. Metody aktywizujące poznane w czasie szkolenia, nauczyciele stosują w procesie lekcyjnym i z przekonaniami wzmacniającymi podchodzą do spraw szkolnych. We współpracy ze wszystkimi środowiskami starają się sprostać oczekiwaniom współczesnych klientów szkoły.

   © 2006-2023 / Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszynach / Wszelkie prawa zastrzeżone / created by admin_mk