Strona główna

Witamy wszystkich bardzo serdecznie na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach

Innowacje edukacyjne

Czcionka: A A A

 1. Innowacja czytelnicza - „Fascynujący świat książek”
  1. Konkurs Ortograficzny o Pióro Dyrektora Szkoły w roku szk. 2016/17 w kl. IV-VI został rozstrzygnięty
  2. Wyniki Szkolnego Konkursu Literacko-Plastycznego
  3. Wyniki V Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania
  4. Quiz czytelniczy pt. „Z jakich lektur szkolnych pochodzą te cytaty”
  5. Inscenizacja baśni
  6. Okładki do lektur
  7. „Cała Polska Czyta Dzieciom”
 1. Interdyscyplinarny projekt kulturalny „Wspólny Front”
 1. Innowacja - „ŻYJ ZDROWO W ZGODZIE Z PRZYRODĄ”
 1. Innowacja - „Z kulturą na Ty”
  1. Festiwal filmowy
  2. „Zosia z ulicy Kociej na wakacjach”
  3. „Przez uszy Ellen”
  4. „LATO W PROWANSJI”
  5. „Szef”
  6. Sukces Gimnazjalistek z Olszyn
   Finał projektu „Otwarte drzwi” - wystawa „Legendnik”
  7. „Ja czytam!”
  8. „Podróż do Krainy Czarów”
  9. „Akeelah i jej nauczyciel”
  10. Ze sztuką za pan brat...
  11. Edukacyjny Klub Dyskusyjny
  12. W tarnowskim teatrze...

Innowacja czytelnicza - „Fascynujący świat książek”

„Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.”
/M. Dąbrowska/

   Innowacja czytelnicza - „Fascynujący świat książek” - Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów naszej szkoły została opracowana i przygotowana przez nauczycieli: mgr Barbarę Kozioł, mgr Bożenę Wójcik.
   Realizowana będzie na przedmiotach: język polski, godziny wychowawcze, plastyka, zajęcia biblioteczne bezpośrednio związane z innowacją, zajęcia świetlicowe, kółko czytelnicze, kółko polonistyczne, przy współpracy innych nauczycieli.
   Głównym celem innowacji jest promocja czytania wśród uczniów szkoły, rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, zachęcenie dziecka do sięgnięcia po książkę.
Przeznaczona jest do realizacji przez wszystkich chętnych uczniów całego Zespołu Szkół: klasy 0, klasy I-III, klasy IV-VI i klasy I-III gimnazjum.
   Ma na celu wzbudzać i rozwijać zainteresowanie uczniów książką i lekturą i stworzyć alternatywę dla uzależnień medialnych, jest propozycją rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły, wychodzi naprzeciw wzbogaceniu wiedzy, poszerzaniu słownika uczniów, kształtowaniu na całe życie nawyku czytania i zdobywania wiedzy.

Autorzy innowacji: mgr Barbara Kozioł,
mgr Bożena Wójcik

do góry


Quiz czytelniczy pt. „Z jakich lektur szkolnych
pochodzą te cytaty”

   W lutym 2017 roku, po feriach w klasach VI i V szkoły podstawowej został przeprowadzony Quiz czytelniczy pt. „Z jakich lektur szkolnych pochodzą te cytaty”.

W teście wzięło udział 39 uczniów. Cytaty pochodziły z następujących lektur szkolnych: „Ten obcy”, „Inna”, „Hobbit czyli tam i z powrotem”, „Robinson Kruzoe”, „Tajemniczy ogród”, „Tomek w krainie kangurów”, „Władca Lewawu”, „Chłopcy z Placu Broni”, „Pinokio”, „Lew, Czarownica i stara szafa”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „W pustyni i w puszczy”, „Sposób na Alcybiadesa”.

Wyniki klasy VI max 10pkt. uzyskało 6 uczniów, 9pkt. - uzyskało 4 uczniów, 8pkt. - uzyskało 6 uczniów i 7pkt. - tylko 2 uczniów.

Wyniki klasy V max 10pkt. - 4 uczniów, 9pkt. - 8 uczniów, 8pkt. - 5 uczniów, 7pkt.- 3 uczniów, 5pkt. - 1 uczeń.

Wnioski jakie mi się nasuwają są bardzo pozytywne. Uczniowie potrafili samodzielnie odgadnąć cytaty, poprawnie operują tytułami lektur i nazwiskami autorów. Sam test był dla nich ciekawy, oczekiwali szybko wyników.

Było to kolejne zadanie z innowacji czytelniczej. Zachęcam uczniów do dalszego obcowania z ciekawymi książkami i lekturami w wolnym czasie. Czytanie to najwspanialsza rzecz, jaka może się przytrafić człowiekowi i temu małemu i temu znacznie starszemu.

mgr Barbara Kozioł

do góry


Inscenizacja baśni

   Uczniowie klasy VI w ramach zajęć kółka polonistycznego w I półroczu pracowali nad tworzywem teatralnym oraz redagowaniem scenariusza. Jako materiał ćwiczeń wybrali baśń pt. „Kopciuszek”. W toku kilku zajęć udało się nam przyswoić role tekstowe i zsynchronizować je z ruchem scenicznym. Na zakończenie zajęć w strojach dobranych ze szkolnej kolekcji przedstawili fragmenty baśni. W rolach postaci baśniowych wystąpili: Kasia Bąk - Kopciuszek, Monika Niziołek - Córka Macochy i Dama dworu, Justyna Rąpała - druga córka Macochy, Wróżka, Dama dworu oraz osoba przygotowująca muzykę, Justyna Załęska - Macocha i Marcel Starzyk - Ojciec córek i Książę.
   Myślę, że było to dla uczestników zajęć super przeżycie, namiastka występów aktorskich.

Zobacz: zdjęcia

mgr Barbara Kozioł

do góry


Okładki do lektur

   W związku z realizacją kolejnych zadań z innowacji czytelniczej uczniowie klas IV-VI wykonywali na podsumowanie zagadnień lekturowych okładki do lektur. Prace powstały w grupach i wykonali je chętni uczniowie znanymi technikami plastycznymi. Są wyobrażeniem sobie postaci, krajobrazów czy znaków związanych z treścią poznawanych w toku procesu lekcyjnego lektur.

mgr Barbara Kozioł

do góry


„Cała Polska Czyta Dzieciom”

   Jednym z zadań innowacji czytelniczej to udział w Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Uczniowie klas IV-VI na lekcjach języka polskiego i innych zajęciach czytają przez 10 minut fragmenty wybranych przez siebie książek. Dzieje się to bardzo często. Czytanie bywa na rozpoczęcie lekcji lub na jej zakończenie, bądź w czasie gdy uczeń wcześniej oddał sprawdzian czy wykonał ćwiczenia i chce spotkać się z ulubionymi bohaterami. Efekt jest świetny! Wbrew pozorom uczniowie sami proszą o czas na czytanie. Jeden raz w miesiącu wypożyczają nowe książki lub nie zmieniają ich w zależności od tego, jak im się książka podoba. Czasem wypożyczają dodatkowe pozycje. Skrupulatnie zapisują tytuły i przy końcu roku dokonają podsumowania własnego czytelnictwa. Obecnie wybór książek w naszej bibliotece jest ogromny. Uczniowie mają w czym wybierać! Jedynie tylko trochę ochoty do samokształcenia. Polecam takie działanie, jest bardzo kształcące i rzeczywiście zachęca do sięgania po książki.

mgr Barbara Kozioł

do góry


Interdyscyplinarny projekt kulturalny „Wspólny Front”

„Wspólny Front” to największy interdyscyplinarny projekt kulturalny realizowany prototypowo w województwie małopolskim, bazujący na najlepszych światowych doświadczeniach edukacyjnych takich jak projekt edukacji muzycznej Roberty Guaspari, dla dzieci z nowojorskiego Harlemu czy taneczny, realizowany przez Simona Rattla i Filharmonię Berlińską dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z tego miasta. Projekt realizują wybitne autorytety różnych dziedzin sztuki, we współuczestnictwie dzieci z małych miast, wsi oraz nowohuckich blokowisk. Projekt ma na celu wykształcić formułę, która będzie miała możliwość realizacji w pozostałych regionach Polski.

Projekt „Wspólny Front” jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Wspólny front” to nietypowy projekt, w którym udział brali m.in. wolontariusze z Olszyn. Podczas „Nocy ze Świętym Mikołajem” realizowanej przez stowarzyszenie „Wszystkie dzieci nasze są” przeprowadzone zostały mini warsztaty. Wolontariusze oraz dzieci i osoby niepełnosprawne mogły wziąć udział w tworzeniu własnej pracy, malowali oni farbami na zdjęciu, tak, aby powstała zupełnie inna, niezwykła ilustracja.

Organizatorka projektu
Pani Joanna Bąk

do góry


Innowacja - „ŻYJ ZDROWO W ZGODZIE Z PRZYRODĄ”

   Od 15 października 2015 do 24 czerwca 2016 była realizowana w naszej szkole innowacja „ŻYJ ZDROWO W ZGODZIE Z PRZYRODĄ”, objęła ona grupę przedmiotów (przyrodę, j. polski, WOS, geografię, wychowanie fizyczne, nauczanie zintegrowane, godziny wychowawcze) oraz działania o charakterze wychowawczym, w które zaangażowana jest szkoła.

Cele innowacji:

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz najbliższych,
 • zachęcanie do wyboru zdrowego stylu życia,
 • stwarzanie możliwości przekształcania biernych postaw na aktywnych uczestników, inicjatorów działań na rzecz zdrowia i najbliższego środowiska,
 • poszerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej uczniów,
 • rozbudzanie wzajemnego szacunku i wrażliwości na potrzeby innych a w szczególności osób niepełnosprawnych,
 • poszerzanie umiejętności i wiadomości zawartych w podstawie programowej.


Kliknij, aby powiększyć

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Wymiernym efektem innowacji pedagogicznej było pogłębienie wśród uczniów wiadomości o sobie samym, rozwijanie wiedzy o własnym zdrowiu fizycznym, psychicznym i społecznym. Efekt ten uzyskany został w wyniku zaktywizowania środowiska szkolnego, zachęcenia dzieci i młodzieży poprzez działania prozdrowotne i proekologiczne.

Autor innowacji - mgr Lucyna Pietras

do góry


Innowacja - „Z kulturą na Ty”

   Wychodząc naprzeciw wymogom programowym i oczekiwaniom uczniów zaplanowaliśmy szereg zajęć mających na celu realizację ścieżki czytelniczo - medialnej ze szczególnym naciskiem na faktyczny udział uczniów w wydarzeniach kulturalnych.
   Innowacja „Z kulturą na Ty” jest zgodna z założeniami Programu Wychowawczego i Planu Pracy Zespołu Szkół w Olszynach. Przeznaczona jest do realizacji w klasach I-III gimnazjum w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Ma na celu stworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla młodzieży oraz rozwinięcie zainteresowania kulturą i sztuką. Jest to propozycja rozszerzenia oferty edukacyjnej w szkole, wyjścia naprzeciw zainteresowaniom uczniów, a tym samym wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki teatralnej, literackiej i artystycznej.

Koordynatorzy innowacji

do góry


Festiwal filmowy

   W dniu 25.04.2016 roku wybraliśmy się z panią wychowawczynią do kina na filmowy festiwal OPLA. Obejrzeliśmy 15 zwiastunów filmowych z podkładem muzycznym, trwających po 3 minuty. Po filmach głosowaliśmy - wybierając spośród obejrzanych od jednego do trzech filmów. Najbardziej spodobały nam się filmiki „Cukierki”, „Rzeźba dnia” oraz „Ja jestem złodziej”. Otrzymaliśmy jeszcze zaproszenie na weekend do naszego kina. Spodobało nam się to wyjście do kina, miło spędziliśmy czas.

Zredagowały Justyna Załęska i Paulina Dziuban z kl. V

do góry


„Zosia z ulicy Kociej na wakacjach”

   Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu już za nami. Odbyło się 21 kwietnia 2016 roku.
   Na to spotkanie mieliśmy przeczytać w domu fragment książki „Zosia z ulicy Kociej na wakacjach” autorstwa Agnieszki Tyszki. Ten tekst opowiada o Zosi która z miasta wyjechała na wakacje na wieś. Trudno było jej się odnaleźć w tej sytuacji. Nie wiedziała czym się zająć. Dopiero gdy z rodziną poszła nad morze zrozumiała bogactwo natury. Już nie tęskniła za życiem w mieście. Wypisywaliśmy wady i zalety życia na wsi i w mieście. Zastanawialiśmy się czy mieszkańcy miasta dobrze czują się na wsi, czego im brakuje, a co uważają za wyjątkowe.
   Naszym zdaniem, życie na wsi jest spokojniejsze i zdrowsze dla nas.

Iwona Piekarz - kl. VI

do góry


„Przez uszy Ellen”

   14 kwietnia 2016 roku uczniowie naszej klasy zebrali się na Dyskusyjnym Klubie Edukacyjnym wraz z naszą nauczycielką.
   Oglądaliśmy film dokumentalny pod tytułem „Przez uszy Ellen” w reżyserii Saskia Gubbels. Ellen, tak jak jej koledzy ze szkoły nie słyszy. Jest to dla niej trudny czas ponieważ nie wie, które gimnazjum wybrać (dla słyszących lub niesłyszących). Chciałaby poznać świat normalnych dzieci. Po obejrzeniu filmu wszyscy wyobrażaliśmy sobie, że nagle zaczynamy się uczyć w szkole dla głuchych. Wspólnie wypisywaliśmy co mogłoby nam sprawić trudność oraz jak inni uczniowie mogliby nam pomóc. Dyskusja była burzliwa.
   Stwierdziliśmy że, takim osobom jak Ellen należy pomagać.

Iwona Piekarz - kl. VI

do góry


„LATO W PROWANSJI”

   W dniu 12.02.2016 roku udaliśmy się całą klasą wraz z wychowawczynią do naszego Kina Za Rogiem na film „Lato w Prowansji”. Film trwał 1 godzinę 45 minut. Opowiadał o trójce rodzeństwa, w tym dwójce nastolatków, którzy po raz pierwszy udali się na wakacje do dziadków mieszkających w Prowansji. Ich rodzice się rozchodzili i musieli wyjechać z powodu trudnej sytuacji rozwodowej rodziców. Na początku nie chcieli jechać, tylko najmłodszy Theo, trochę niepełnosprawny był szczęśliwy z tej podróży. Po przybyciu zaskoczyło ich życie dziadków. Nie mogli dogadać się z dziadkiem, jedynie z babcią mieli dobry kontakt. Dziadek ukochał najmłodszego wnuka - Theo, który nie mówił. Razem podlewali rośliny, warzywniak i uprawy oliwek, gdyż dziadek był znanym plantatorem oliwek. Adrien za często korzystał z komputera, co irytowało dziadka. Często z dziadkami wyprawiali się na imprezy do rynku w Prowansji. Lea i Adrien tańczyli, a dziadkowie odwiedzali znajomych i rozmawiali w restauracji. Lea poznała przystojnego Tiago, a Adrien dwie koleżanki w swoim wieku. W tym czasie dziadków odwiedzają znajomi z dawnych lat i wnukowie mają okazję bliżej zapoznać się z życiem, które kiedyś prowadzili dziadkowie - zwiedzali świat na harleyu. Po następnej imprezie na rynku Lea ucieka z Tiago. Odnajduje ją właśnie dziadek, który bardzo ją kocha, wbrew pozorom. Ale to już koniec wakacji, muszą odjechać do Paryża. I to jest bardzo wzruszający moment. Korzyści były obustronne - wnuki nie chciały wyjeżdżać, a córka , która przed laty wyjechała bez słowa pogodziła się z ojcem. Film kończy się happy endem. Bardzo nam się podobał. Uświadomił nam istotę miłości do wnuków ze strony dziadków oraz pomoc, którą okazywały wnuki dziadkom. Trudno był się im rozstać. Polecamy do obejrzenia.

Zredagowały Justyna Załęska i Paulina Dziuban z kl. V

do góry


„Szef”

   14 stycznia 2016 roku cała nasza klasa i wychowawczyni udaliśmy się do Kina „Za Rogiem” na film pt „Szef”.
   Autorem, producentem, reżyserem oraz odtwórcą głównej roli jest Jan Faveall. Film rozpoczął się o godzinie 14.00. To historia pewnego szefa kuchni Carla Caspera, który chciał udowodnić, że jest najlepszym kucharzem. Pewnego dnia do restauracji, w której pracował przybył najsurowszy krytyk kulinarny - Ramsey Mischel. Carl chciał się pokazać od jak najlepszej strony, jednak zapomniał iż mistrz ma uczulenie na orzeszki. Podał mu deser z orzeszkami. Następnego dnia po pracy, Carl z przyjaciółmi wieczorem udali się do pubu. Wtedy z portalu społecznościowego Carl odczytał opinię wystawioną przez Ramseya - spaliła go w oczach świata kulinariów, jak również u swojego szefa . Następnego ranka Carl został zwolniony z pracy. Próbował szukać jej w innych restauracjach, lecz bez skutku. Carl miał syna o imieniu Tony, który nie mieszkał z nim, tylko z mamą, gdyż rodzina była na drodze rozpadu. Tony dowiedziawszy się, że tata stracił pracę, chciał mu pomóc. Właśnie był u taty na weeckend i nauczył go pisać komentarze na facebooku. Carl chciał zemścić się na Ramseyu. Tak więc od kilku dni trwała internetowa walka między obydwoma panami. Nadarza się okazja - żona Inez chce go zabrać jako opiekuna Toniego do Meksyku, gdyż wyjeżdża do taty, a Toni chce poznać dziadka, którego nie zna. Carl się waha, ale po namyśle się zgadza. Tam poznaje kuchnię meksykańską i jej specjały. Dzięki pomocy swego teścia remontuje starą wojskową ciężarówkę i zakłada obwoźną restaurację. Wraz z Toni i przyjacielem sporządzają początkowo pyszne kanapki, pizzę, frytki, zapiekanki, które znikają w mig. Serwowane jedzenie jest tak smaczne, że przed kuchnią Carla ustawiają się ogromne kolejki. Jest lato i wakacje. Toni pracuje z tatą i razem z nim się coraz bardziej zżywa. Często fotografują miejsca, w których sprzedają super szybkie dania. Pewnego dnia odwiedza Carla zajadły przeciwnik i gratuluje udanego biznesu oraz cudownych smaków w przyrządzanych szybkich daniach. Kończą się wakacje, biznes się wspaniale kręci, a Carl zaczyna przeżywać rozstanie z synem. Odwozi go do Inez, Toni wraca do domu. Po pewnym czasie Carl i Inez są znowu razem.
   Film bardzo się nam podobał, wiele nas nauczył. Zwróciliśmy uwagę na obecność pełnej rodziny w życiu dziecka. Zrozumieliśmy jacy my jesteśmy szczęśliwi, gdyż mamy mamę i tatę przy sobie w każdy dzień. Ważna sprawa to też dobre imię człowieka i nie można go niszczyć nieprawdziwymi opiniami. Polecam do obejrzenia!

Justyna Załęska - kl. V

do góry


Sukces Gimnazjalistek z Olszyn
Finał projektu „Otwarte drzwi” - wystawa „Legendnik”

8 stycznia br. po raz kolejny mieliśmy okazję uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu. Uczennice Gimnazjum w Olszynach wraz z opiekunami wzięły udział w finałowym spotkaniu w ramach projektu „Legendnik” prowadzonego przez p. Joannę Bąk. Tym razem spotkanie odbyło się w galerii Małopolskiego Ogrodu Sztuk w Krakowie. Wernisaż połączony był z promocją książki pt. „Legendnik”, zawierająca fotografie i sentencje wypracowane w trakcie warsztatów.

Zanim dotarliśmy na wystawę nasza grupa była na niezwykle sympatycznym spotkaniu z dziećmi ze Szpitala Dziecięcego w Krakowie - Prokocimiu. Uczennice naszego gimnazjum zaprezentowały dzieciom bajkę własnego autorstwa, która napisały w czasie jednego z projektów edukacyjnych. Gimnazjalistki rozdawały dzieciom książkę „Legendnik” oraz wspólnie z najmłodszymi kolorowały przywiezione przez nas ilustracje. Miłym gestem ze strony dziewcząt było podarowanie dzieciom ze szpitala sporego zestawu kredek, które będą im służyć do zabawy na świetlicy.

Wieczorne spotkanie w galerii uświetnili swoją obecnością Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski Pan Marek Karaś oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Olszynach Pan Stanisław Kozioł.

Piątkowy wieczór zakończył trwającą cały rok przygodę ze sztuką. Pani Joanna Bąk poprowadziła nasze uczennice, poprzez literaturę, grafikę, malarstwo, fotografię, do świata ludzi sztuki. O naszej małej miejscowości i szkole otwartej na świat i kulturę stało się głośno.

Z tego miejsca należą się podziękowania wszystkim tym, którzy wsparli udział gimnazjalistek w projekcie.

Dziękujemy:

Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Olszynach za zgodę na realizację projektu i aktywne wspieranie wszystkich inicjatyw.

Panu Wójtowi Gminy Rzepiennik Strzyżewski za otwartą postawę i finansowe wsparcie wszystkich wyjazdów.

Rodzicom Gimnazjalistek, którzy zgodzili się na ich udział w projekcie i dzielnie kibicowali ich działaniom.

Na koniec gratulacje i podziękowania należą się Pani Joannie Bąk, która nas dostrzegła i wypromowała naszą młodzież oraz samym artystkom - uczennicom klasy II i III gimnazjum:

Karolinie Niziołek
Klaudii Rąpała
Natalii Bąk
Aleksandrze Walaszek
Angelice Rąpała
Izabeli Ryndak
Patrycji Mężyk

Weronice Bień
Patrycji Mikrut
Julii Rąpała
Natalii Iwańskiej
Karolinie Ryndak
Ewelinie Żyrkowskiej
Weronice Dziuban

mgr Bożena Brzęczek
Szkolny Koordynator projektu

Relacje z tego wydarzenia dostępne są pod adresami:

do góry


„Ja czytam!”

   „Ja czytam!” to kampania społeczna organizowana przez wydawnictwo Operon, objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Jej celem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży przez organizację Dyskusyjnych Klubów Edukacyjnych.
   Przed pierwszym spotkaniem DKE w naszej szkole przeprowadzony został cykl spotkań, na których uczniowie wprowadzeni zostali w klimat i cele DKE oraz zasady dyskusji. Uczestniczy spotkań (grupa uczniów klasy VI) ustalili, że będą one odbywać się regularnie - raz w miesiącu. Dyskusje dotyczyć będą ścieżek tematycznych bliskich młodym odbiorcom: GRANICE, PRZYJAŹŃ, BEZPIECZEŃSTWO, RÓŻNICE, ZMIANA/PRZEMIANA. Materiały dostępne są na stronie internetowej http://jaczytam.pl/Biblioteka-Ja-czytam/Szkola-podstawowa-IV-VI.

Serdecznie zapraszamy do udziału w DKE uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

Uczestnicy DKE wraz z opiekunką
mgr Katarzyną Bąk

Relacja ze spotkania DKE w dniu 7 stycznia 2016 r.

   W dniu 7 stycznia 2016 roku odbyło się drugie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego. W jego skład wchodzi kilkoro uczniów klasy VI, pracami zaś kieruje pani Katarzyna Bąk. Tematem ostatniej dyskusji były Prawa Dziecka. Najpierw uczniowie zostali podzieleni na grupy, w których przygotowywali plakaty tematyczne. Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat wcześniej przeczytanego tekstu autorstwa Anny Czerwińskiej - Rydel i Renaty Piątkowskiej pt. „Moje prawa ważna sprawa!”. Rozmawialiśmy o prawach dzieci, które z nich są bardziej lub mniej ważne, a które najważniejsze. Spotkanie było bardzo ciekawe. Upłynęło w miłej atmosferze. Dowiedzieliśmy się w jakich dokumentach zapisane są nasze prawa. Wszystkim uczestnikom Klubu Dyskusyjnego dziękujemy za udział i zaangażowanie w dyskusję. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu.

Justyna Starzyk kl. VI

do góry


„Podróż do Krainy Czarów”

   Dnia 10 grudnia 2015 roku wybraliśmy się na wycieczkę szkolną do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Teatr mieści się na ulicy Mickiewicza i działa od 1945 roku.

Było nas 35 uczniów, z klas IV-VI i 4 opiekunów. Spektakl nosił tytuł „Alicja w krainie czarów”, a reżyserem jest pani Julia Mark. Główna bohaterka przedstawienia to Alicja, którą zagrała pani Monika Wenta. Alicja ma siedem lat i rozwiniętą jak na swój wiek wyobraźnię. Jest dziewczynką odważną, ciekawą świata, nieco przemądrzałą, wrażliwą na poezję. W przedstawieniu występowały też inne postacie: Królik, Stokrotki, Czerwona Królowa, Kot, Kapelusznik, Gąsienica, Biała Królowa i takie mniej znaczące: Suseł, Pudding, Stek barani. Alicja poszła za Królikiem, wpadła do króliczej nory i... wszystko się zaczęło! Spotkała tam dziwaczne postacie np. Kota, Gąsienicę, uczestniczyła w zwariowanej herbatce z Kapelusznikiem i Królikiem. Grała w krykieta.

Przedstawienie trwało 75 minut. Akcja działa się na scenie, która przypominała króliczą norę, wyobrażoną przez dziewczynkę.

   Spektakl bardzo nam się spodobał, był śmieszny i ciekawy oraz bardzo muzyczny, to taka szalona zabawa! Bawiła nas postać Królika, który wiecznie się spieszył, bo bał się Królowej. Nasza bohaterka Alicja wiele się nauczyła w tej krainie czarów, ale chętnie wróciła do normalnego świata. Przedstawienie było dla nas spotkaniem z teatrem, z aktorami na żywo. Mogliśmy obserwować aktorów z bliska i wczuwać się w odgrywane role. Dekoracje sceny były przepiękne, kolorowe, zmieniały się w zależności od sytuacji. Wycieczka sprawiła nam ogromną radość i zachęciła do dalszych wyjazdów.


Zdjęcie pochodzi ze strony Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Pod tym adresem możesz zobaczyć więcej zdjęć ze spektaklu:
http://www.teatr.tarnow.pl/galleries/view/199

Monika Zioło, Ola Sowa, Karolina Mikrut z klasy VI

do góry


„Akeelah i jej nauczyciel”

   W dniu 26.10.2015 roku cała nasza klasa była w kinie „Za Rogiem”, znajdującym się w Olszynach. Oglądaliśmy film w reżyserii D. Atchinsona. Film rozpoczął się o godzinie 9.00.
   Opowiadał o dziewczynie pochodzącej z rodziny o pewnych trudnościach materialnych. Ogólnie nauka szła jej dobrze. Zainteresowała się dziedziną ortografii. Pewnego dnia wystartowała w konkursie ortograficznym w swej szkole i wygrała. Tym samym zakwalifikowała się do następnego etapu. Dyrektor jej szkoły poprosił ją do gabinetu i oznajmił, że sama sobie nie poradzi, musi mieć nauczyciela - opiekuna, doradcę. Pan dyrektor znał pewnego nauczyciela, świetnego językoznawcę, który wykładał na uniwersytecie i był jego znajomym. Obiecał, że zapozna ją z tym nauczycielem. Odtąd Akeelah chodziła na dodatkowe nauczanie co dwa dni, ucząc się pisowni wyrazów i znaczenia każdego ze słów. Nim się obejrzała nadszedł dzień konkursu. Wszystkie słowa bezbłędnie przeliterowała i znów dostała się na wyższy etap. Była bardzo szczęśliwa i zaczęła się prawdziwie interesować ortografią, polubiła tę dziedzinę. Nauczyciel ją dalej przygotowywał. Jednak nastąpił pewien problem ze zgodą na konkurs. Uważała, że jej mama się nie zgodzi, gdyż tylko sama utrzymywała rodzinę, a to były pewne koszty. Do tego w tym dniu pan oznajmił, że już dłużej nie może jej uczyć, bo opanowała wszystko. Dostała od niego dwa pudła karteczek ze słowami i tak się rozstali. Akeelah była załamana. Dzień przed konkursem podrobiła na oświadczeniu podpis mamy. W dniu konkursu bardzo się denerwowała. Startował też chłopiec - Dylan, który wygrał już drugi raz z rzędu. Wszyscy uczestnicy oprócz nich polegli na trudnych słowach. Pozostała Akeelah i Dylan. Wiedziała, ze Dylan chce wygrać, dlatego specjalnie się pomyliła. On też wiedział, ze Akeelah zna to słowo, więc też się pomylił specjalnie. I tak pierwszy raz w historii owego konkursu stanowego wygrały dwie osoby.
   Film jest wspaniały, trzyma w napięciu cały czas, a nas zachęca do pracy i wiary w sukcesy życiowe. Pokazuje, że ciężka praca się opłaca. Wtedy staniemy na szczycie! Polecam ten film wszystkim młodym odbiorcom!

Recenzję opracowała Justyna Załęska z k. V

do góry


Ze sztuką za pan brat...

4 grudnia grupa uczennic z Gimnazjum w Olszynach wzięła udział w wernisażu wystawy „Legendnik” i „Dom” autorstwa Joanny Bąk.

Grupa 12 gimnazjalistek przez kilka miesięcy aktywnie pracowała na warsztatach co można było zobaczyć na wystawach w Jodłówce Tuchowskiej, Tuchowie i Olszynach. Uwieńczeniem działań artystycznych były warsztaty fotograficzne prowadzone przez p. Joanne Bąk i p. Tomasza Sikorę. Efektem tych działań jest właśnie „Legendnik”.

Wernisaż w Limanowskiej Galerii był dla naszych uczennic ważnym wydarzeniem. Przecież to one są współautorkami wystawy, twórcami sztuki. Tak też zostały przyjęte przez organizatorów wystawy. Po prezentacji autorki, prowadząca wernisaż pani Joanna Michalik rozmawiała z naszymi uczennicami. Pytała ich o motywy, jakimi kierowali się angażując się w projekt, o odczucia i refleksje po warsztatach. Nasze uczennice bardzo dobrze poradziły sobie w roli bohaterek wernisażu i zrobiły pozytywne wrażenie na zebranych. Zaproszeni goście, przedstawiciele władz i środowiska kulturalnego Limanowy, podkreślali, że nie często spotyka się tak kulturalnych młodych ludzi, taktownych i uprzejmych. Nam, opiekunkom grupy było niezwykle miło słyszeć takie opinie o olszyńskiej młodzieży.

Wernisaż przygotowany był bardzo profesjonalnie, a nasza obecność w Limanowej to doskonała promocja naszej szkoły i gminy.

Relacja z tego wydarzenia dostępna jest na stronie Biblioteki w Limanowej: http://www.mbp.limanowa.pl/aktualnosci/368

Wyrażamy głęboką wdzięczność Wójtowi Gminy Rzepiennik Strzyżewski Panu Markowi Karasiowi za wspieranie podejmowanych przez szkołę inicjatyw kulturalnych i umożliwienie wyjazdu młodzieży do Limanowej.

mgr Bożena Brzęczek
mgr Katarzyna Bąk

do góry


Edukacyjny Klub Dyskusyjny

Dzięki uprzejmości Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski Pana Marka Karasia w czwartek, 26 listopada, grupa gimnazjalistek mogła uczestniczyć w projekcji filmu w Kinie za Rogiem w Olszynach.

Uczniowie obejrzeli film „Obietnica” w reż. Anny Kazejak. Projekcja ta stała się materiałem wyjściowym do dyskusji na temat emocji, jakie przeżywają młodzi ludzie, gdy pojawiają się pierwsze, bardzo silne fascynacje drugą osobą. Rozmawialiśmy również o funkcjonowaniu w sieci, o zagrożeniach związanych z wirtualnym życiem. Pojawił się także wątek odpowiedzialności rodzicielskiej. Uczennicom gimnazjum film bardzo się podobał, jak stwierdziła jedna z nich: „to film o nas, a nie o Krzyżakach”.

Wkrótce kolejne spotkanie w Kinie za Rogiem. Może tym razem męska część gimnazjum również zechce podyskutować.

Zapraszamy. Informacje już wkrótce!

mgr Bożena Brzęczek
mgr Katarzyna Bąk

do góry


W tarnowskim teatrze...

do góry© 2006-2023 / Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszynach / Wszelkie prawa zastrzeżone / created by admin_mk