Strona główna

Witamy wszystkich bardzo serdecznie na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach

Materia��y dla nauczycieli

Czcionka: A A A

Materiały dla nauczycieli
SP w Olszynach

Materiały dla nauczycieli


Materiały 2019/2020


Materiały 2017/2018


Materiały 2015/2016


Materiały 2014/2015


Materiały 2013/2014


Materiały 2010 - 2012

SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY - za I sem. 2010/2011
  1. kl. 1-3 sp.
  2. kl. 4-6 sp.
  3. kl. I-III gimn.

  1. Ewidencja spotkań z rodzicami
  2. Karta monitorująca liczbę zrealizowanych godzin wskazanych w ramowych planach nauczania dla danych zajęć edukacyjnych
  3. Sprawozdanie z realizacji materiału
  4. Sprawozdanie z pracy nauczyciela za dany rok szkolny
  5. Wzór rocznego sprawozdania wychowawcy klasy


© 2006-2023 / Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszynach / Wszelkie prawa zastrzeżone / created by admin_mk