Strona główna

Witamy serdecznie na stronie SP im. Jana Pawła II w Olszynach

wtorek, 21 maja 2019 r. - 141 dzień roku

ADRES: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 33-164 Olszyny, Olszyny 62, woj. małopolskie; tel. (14) 65 32 654, e-mail: szkola@spolszyny.edu.pl

.: MENU I :.

Biblioteka szkolna :. Historia biblioteki

A A A

Historia biblioteki szkolnej w Olszynach

Początki kształtowania się biblioteki szkolnej w Olszynach związane są z powstaniem szkoły w drugiej połowie XIX wieku. Z najstarszych zachowanych w szkole zapisków w „Inwentarzu majątku miejscowego funduszu szkolnego” spisanego w 1875 roku w dziale – „Książki” znajduje się spis 96 pozycji książkowych przeznaczonych dla nauczycieli. Są to książki pedagogiczne, historyczne, geograficzne, do matematyki, chemii, fizyki, przyrody, śpiewniki, katechizmy, podręczniki i plany nauki oraz czasopisma: „Szkoła”, „Rodzina i Szkoła”, „Rolnik” i inne. Najstarsza pozycja książkowa wydana była w 1837 roku, natomiast pozostałe w latach 1857 - 1907.

W innym dokumencie – „Książce inwentarza ruchomego Szkoły Powszechnej w Olszynach” założonej w 1925 roku:
  • w dziale III – „Książki i czasopisma” jest wymienionych 67 pozycji książkowych oraz kilka tytułów czasopism. Są to książki pedagogiczne, dydaktyczno-metodyczne, geograficzne, historyczne, rolnicze i śpiewniki;

  • w dziale IV – „Biblioteka” – widnieje wykaz 77 pozycji książkowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży:bajki, opowiadania, powieści.
Przy końcu strony umieszczono dopisek: „Reszta książek w bibliotece szkolnej jest ujęta w osobnej księdze – katalog biblioteczny”. Na podstawie inwentarza można więc wnioskować, że biblioteka prowadziła już w tym czasie swoją działalność.

Następne informacje o istnieniu i funkcjonowaniu biblioteki odnaleźć można w „Kronice Szkoły Powszechnej w Olszynach” założonej w 1928 roku. Śledząc kolejne karty tej kroniki dowiadujemy się, że w roku szkolnym 1934/35 biblioteka liczyła 118 książek, a dwadzieścia lat później - 687. Poza tym biblioteka była wspierana i wyposażana w nowe książki z pomocy Towarzystwa Popierania Budowy Szkół Powszechnych, z Inspektoratu Szkolnego w Gorlicach, z Ministerstwa Oświaty, a także przez rodaków mieszkających za granicą.

Biblioteka szkolna przez cały czas swej działalności nie posiadała osobnego, wyodrębnionego pomieszczenia. Zbiory gromadzone były w kilku zamykanych szafach stojących w jednej z sal lekcyjnych. Nauczyciel zatrudniony w bibliotece na kilka godzin udostępniał je tylko na przerwach.

Nowy etap dla działalności biblioteki rozpoczął się wraz z oddaniem do użytku nowego budynku szkolnego w 1961 roku. Wówczas biblioteka doczekała się małego, ale własnego pomieszczenia. Pracownikami biblioteki byli kolejno nauczyciele zatrudniani w niej na kilka godzin. Stan ten trwał do 1987 roku, kiedy to utworzono pełny trzydziestogodzinny etat dla nauczyciela–bibliotekarza. Od tego czasu czytelnicy mają pełny dostęp do zbiorów bibliotecznych w każdym dniu zajęć szkolnych. Od 1999 roku w wyniku reformy oświaty biblioteka szkolna stała się wspólną pracownią szkoły podstawowej i gimnazjum.

.: MENU II :.

NASI GOŚCIE

Osób online: 2

Free counters!


Strona umieszczona na serwerze firmy OVH

S

Copyright © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszynach .:. 2006-2019 .:. Wszelkie prawa zastrzeżone .:. created by admin_mk@o2.pl